Rasprava o viznom reciprocitetu
Kao član Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) zastupnik Ressler sudjelovao je u raspravi o napretku po pitanju ukidanja viza za Sjedinjene Američke Države za sve građane Europske unije.


Naime, četiri države članice još uvijek ne uživaju načelo reciprociteta između Europske unije i SAD-a, iako su Hrvatska i Cipar označene kao pozitivni primjeri za države članice u program izuzeća od viza (VWP). Ovakva situacija stavlja hrvatske, bugarske, rumunjske i ciparske građane u neravnopravni položaj u odnosu na ostale države članice Europske unije.


„Premda je jasno da je veći dio oko ukidanja viza na samim državama članicama, Europska komisija redovito naglašava važnost uske suradnje s državama kako bi one što kvalitetnije mogle odgovoriti na složene zahtjeve administracije SAD-a. Zbog toga me zanima koje su mjere koje je Komisija poduzela kako bi pružila podršku državama članicama Europske unije za ulazak u program izuzeća od viza?", navodi zastupnik Ressler.


Također, zastupnik Ressler upitao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića kako ocjenjuje suradnju te vidi sljedeće korake u uklanjanju dosadašnjih prepreka u kontekstu viznog reciprociteta.


„Sjedinjene Američke Države moraju ukinuti vizni režim za sve države članice Europske unije i uspostaviti stvarni vizni reciprocitet. SAD je jedina država na svijetu čiji građani slobodno putuju u Europsku uniju, ali tu istu priliku ne daju svim državama članicama Europske unije", istaknuo je ministar Davor Božinović.


Na sjednici Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) sljedeći tjedan bit će predstavljeni prioriteti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u kontekstu promicanja sigurnosti na europskom kontinentu.