Podržano povećanje proračuna za Erasmus+
Održana je sjednica Odbora za proračun na kojoj se glasovalo o nekoliko nacrta izmjene proračuna za 2019. godinu na kojoj je prisustvovao zastupnik Karlo Ressler.


Neke od ključnih tema odnosile su se na proračunski višak od 2018. godine, koji je ostvaren u iznosu od 1,8 milijarde eura te predstavlja povoljan okvir za pronalazak novih sredstava u ovoj godini. Naglasak rasprave stavljen je na proračun za 2020. godinu te na Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.


Zastupnik Ressler podržao je povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost

EU-a te za programe Erasmus+ i Obzor 2020. u ukupnom iznosu od 100 milijuna eura.


"Zahvaljujući ovoj izmjeni, dodatna sredstva u iznosu od 80 milijuna eura usmjerit će se na jačanje istraživanja i novih tehnologija te ekološki prihvatljivog i sigurnog prometnog sustava." naglasio je zastupnik Ressler.


Podržan je i nacrt izmjene proračuna za opći proračun 2019. godine za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije Rumunjskoj, Italiji i Austriji. Kroz ovu izmjenu omogućit će se dodatna alokacija sredstava u iznosu od 293,6 milijuna eura u svrhu pružanja potrebne pomoći radi ekstremnih vremenskih prilika koje su zahvatile te države članice u 2018.

godini.


Kroz Erasmus+, program EU-a za potporu obrazovanju i osposobljavanju mladih u Europi,

mogućnost za visoko obrazovanje dobilo je otprilike 2 milijuna mladih, čak 650.000 mladih

uključenih u razne programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.


"Dodatna sredstva u iznosu od 20 milijuna eura kanalizirat će se na jačanje ključnih programa, posebice na visoko i strukovno obrazovanje te provedbe strukovnog osposobljavanja" zaključio je Karlo Ressler.